Företaget

Miljö & Teknik i Kangos AB arbetar för en renare miljö. Vi är din partner
i kretsloppet hela kedjan från källan till återvinningsanläggningen. 

Vi utför transporter och tjänster inom återvinning för både företag och privatpersoner. Vi hämtar, sorterar och skickar material för återvinning.
På vår sorterings- och balningsanläggning i Boden, som är en av de få i branschen här i norr, tar vi hand om tidningar, wellpapp och glas från 
återvinningsstationer, företag och fastighetsägare. Materialen skickas sedan vidare för återvinning. Vi hanterar även farligt avfall från gruvindustrin.

Genom att sortera hjälper du oss att ta hand om miljön och återvinna dina restprodukter.

För företag och fastighetsägare tar vi fram och skräddarsyr återvinnings- lösningar på ett effektivt och miljömedvetet sätt. Transporter och tjänster
sker antingen med schemalagda hämtningar utifrån era behov eller på avrop. Vi säljer och hyr även ut behållare och containrar av olika slag. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig förbättra din avfallshantering och återvinning!